دسامبر 4, 2020

یاد جان‌باختگان قیام دلیرانه و خونین «ارتش گرسنگان» در آبان ۹۸ را پاس داریم!