سپتامبر 28, 2022

یاد جان‌باختگان قیام دلیرانه و خونین «ارتش گرسنگان» در آبان ۹۸ را پاس داریم!