دسامبر 2, 2022

پیروز باد اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی