دسامبر 4, 2023

پیروز باد اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی