سپتامبر 26, 2021

پیروز باد اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی