دسامبر 11, 2023

پخش برنامه زنده در اینستاگرام با حضور رفیق چنگیز قبادی‌فر از طرف چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل