آگوست 14, 2022

علیه جنایت جمهوری اسلامی در حق خلق بلوچ بپاخیزیم!