دسامبر 11, 2023

در اعتراض به موج اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی!