دسامبر 2, 2022

تهاجم جنایتکارانه اسرائیل‏ به خلق فلسطین در نوار غزه محکوم است!