دسامبر 4, 2023

تهاجم جنایتکارانه اسرائیل‏ به خلق فلسطین در نوار غزه محکوم است!