سپتامبر 26, 2021

تهاجم جنایتکارانه اسرائیل‏ به خلق فلسطین در نوار غزه محکوم است!