سپتامبر 28, 2023

اطلاعیه چریکهای فدایی خلق ایران در مورد غیر فعال شدن صفحه اینستاگرامی «بذرهای ماندگار» و صفحه «سیاهکل فدایی» در فیسبوک‏