اکتبر 24, 2021

اطلاعیه چریکهای فدایی خلق ایران در مورد غیر فعال شدن صفحه اینستاگرامی «بذرهای ماندگار» و صفحه «سیاهکل فدایی» در فیسبوک‏